Không bài đăng nào có nhãn Tin-tuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Không bài đăng nào có nhãn Tin-tuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Cho thuê cano tham quan các điểm du lịch Côn Đảo: Hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, Hòn Trác, Hòn Cau, Vịnh Đầm Tre, hòn Tre Lớn, ngọn Hải Đăng, vòng quanh đảo chính, xem rùa đẻ trứng,... lặn ngắm san hô.

BẢN ĐỒ BÃI CANO CÔN ĐẢO