Bảng giá dịch vụ cho thuê tàu tại Côn Đảo

Bảng giá cho thuê tàu của Vườn Quốc Gia Côn Đảo được công khai cụ thể như sau:

Các tuyến hoạt động Giá cho thuê tàu
1. Tuyến Hòn Tài               2,600,000
2. Tuyến Hòn Tài – Hòn Thỏ               2,700,000
3. Tuyến Hòn Tài – Hòn Tre Lớn               5,800,000
4. Tuyến Hòn Bảy Cạnh               3,600,000
5. Tuyến vòng ngọn Hải Đăng               4,300,000
6. Tuyến Đầm Tre               4,200,000
7. Tuyến Đầm Tre – Việt Minh               4,500,000
8. Tuyến Hòn Cau               4,500,000
9. Tuyến hang yến Hòn Cau               4,900,000
10. Hòn Tài – Bảy Cạnh               4,000,000
11. Bảy Cạnh – Hòn Cau               5,000,000
12. Đầm Tre – Bảy Cạnh               4,800,000
13. Đầm Tre – Tre Nhỏ               6,100,000
14. Đầm Tre – Hòn Cau               5,200,000
15. Hòn Tre Nhỏ               6,100,000
16. Hòn Tre Lớn               5,400,000
17. Tuyến Vòng quanh đảo               6,300,000
18. Tuyến Hòn Trứng               5,200,000
19. Cảng Bến Đầm (vòng ngoài hòn Vung)               5,200,000
20. Tuyến Hòn Vung               3,800,000
21. Tuyến Hòn Vung – Hòn Tài               3,900,000
22. Tuyến Đá Trắng – Hòn Tài               2,800,000
23. Ông Đụng               5,900,000
24. Bãi Dương               2,900,000
25. Bãi Dương – Đầm Tre               4,800,000
26. Bãi Dương – Hòn Cau               5,000,000
27. Hòn Bông Lan               3,400,000
28. Mũi Ngọn Hải Đăng, Bảy Cạnh               4,300,000
29. Bãi Bờ Đập               3,600,000
30. Mũi Chim Chim               3,200,000
31. Đầm Quốc               4,000,000
32. Vòng đảo lớn (phía Hòn Cau)               7,900,000
33. Tuyến Bảy Cạnh – Đầu sân bay (Bãi Vông)               4,500,000
34. Tuyến Đầu sân bay (Bãi Vông)               3,900,000
35. Vịnh Côn Sơn               2,300,000


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cho thuê cano tham quan các điểm du lịch Côn Đảo: Hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, Hòn Trác, Hòn Cau, Vịnh Đầm Tre, hòn Tre Lớn, ngọn Hải Đăng, vòng quanh đảo chính, xem rùa đẻ trứng,... lặn ngắm san hô.

BẢN ĐỒ BÃI CANO CÔN ĐẢO